W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu lekarze i pielęgniarki znów stoją przed problemem wyboru formy opodatkowania na 2022 r. Jedną z nich jest karta podatkowa.

Karta podatkowa dla lekarzy

W 2021 r. w związku ze zmianą definicji wolnego zawodu lekarze mogli wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej. Niektórzy z nich dość niechętnie podchodzili do tej formy opodatkowania z obawy, że w razie odmowy wniosku o zastosowanie karty podatkowej wpadną w zasady ogólne i przy wysokich zarobkach w wysoki poziom opodatkowania. Wielu jednak z nich zdecydowało się na dużo korzystniejsze opodatkowanie.

Jak wygląda karta podatkowa od 1 stycznia 2022 r. dla lekarzy i pielęgniarek?

Od 1 stycznia 2022 r. tylko podatnicy, którzy:

  • kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz
  • nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i
  • nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu będą mogli z niej skorzystać.
Uwaga!
Jeśli ktoś będzie rozpoczynał działalność gospodarczą nie będzie miał możliwości wyboru takiej formy opodatkowania. Złożenie wniosków jeszcze w 2021 r., aby wybrać takie opodatkowanie od 2022 r. nie będzie skuteczne.

Jakie problemy kreuje karta podatkowa w 2022 r.?

Lekarze, którzy obecnie są na karcie będą mogli z niej nadal korzystać w 2022 r., jednakże muszą dopilnować, aby jej nie stracić, a nie jest to wbrew pozorom takie trudne.

Od 1 stycznia 2022 r. stawki karty podatkowej nie dotyczą świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na rzecz osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Ważne!
Jeśli lekarz np. ma kontrakt ze szpitalem, to utraci możliwość korzystania z karty podatkowej w 2022 r.

 Zmiana ta dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, techników dentystycznych, pielęgniarek i położnych.

Problem z małżonkami?

Podatnik nie ma także możliwości stosowania karty podatkowej, jeśli jego małżonek, prowadzi działalność w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga!
Jeśli małżonek lekarza również lekarz prowadzi działalność lekarską opodatkowaną podatkiem liniowym, to lekarz również utraci prawo do rozliczania się kartą podatkową.

Podstawa prawna:

  • art. 23 ust. 1 pkt 8art. 25 ust. 1załącznik nr 3 do ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) – w wersji obowiązującej od 1.01.2022 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *