ALERT PODATKOWY 10/2021 r. – zmiany w systemie TAX FREE od stycznia 2022 roku

 

Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie systemu TAX FREE. Kogo dotyczą i jak będzie wyglądać proces zwrotu podatku podróżnym?

Podróżni (osoby fizyczne), niemający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów o wartości powyżej 200 zł na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nich poza terytorium UE w ich bagażu osobistym.

Jakie obowiązki mają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży takim podróżnym muszą:

1) dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE;

2) zapewnić podróżnym sporządzoną na piśmie informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;

3) oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku (UWAGA! Nowe logo – zamieszczone na początku newsa).

Jak będzie wydawany dokument TAX FREE od nowego roku?

Od 1 stycznia 2021 r. sprzedawca będzie wystawiał dokument elektroniczny TAX FREE z wykorzystaniem systemu TAX FREE (nie będzie już formy papierowej). Sprzedawca wyda podróżnemu za jego zgodą dokument elektroniczny TAX FREE, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE.

Jak będzie dokonywany zwrot?

Podstawą do dokonania zwrotu podatku będzie dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie.

Jak wygląda kwestia kasy online?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do wymian na kasę online do dnia 31 grudnia 2021 r., celem sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym.

Uwaga!
Aby zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE musisz posiadać w każdym miejscu sprzedaży co najmniej jedną kasę fiskalną online.               

 

Podstawa prawna:

  • art. 126-130art. 145b ustawy z 11.03.20024 r. o podatku od towarów i usuług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm).

Stan prawny aktualny na dzień 28.10.2021 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *