Obowiązek złożenia informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z opłatą środowiskową tylko do 31 marca 2024 roku. 

Do 31 marca br. podmioty, których działalność wywiera wpływ na środowisko mają obowiązek złożenia wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska i uiszczenia należnej opłaty środowiskowej. Jeżeli wysokość wyliczonej opłaty nie przekracza określonych kwot, mogą skorzystać ze zwolnienia. Za niewywiązanie się z obowiązków (w sytuacji braku podstaw do zwolnienia) grozi kara grzywny.   Obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia należnej opłaty dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska: Podmioty zobowiązane są do uiszczenia opłaty środowiskowej za rok…

Ulga na terminal dla podatników PIT

Podatnicy, którzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, nabyli terminal płatniczy, mogą skorzystać z ulgi w PIT w związku z jego zakupem. Co ważne, w ramach ulgi bierze się pod uwagę nie tylko koszty nabycia samego terminala, ale również wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych (np. koszty związane z różnego rodzaju opłatami ponoszonymi na rzecz podmiotu obsługującego płatności). Podmioty mające prawo do zastosowania…

Stały rozkład czasu pracy w systemie równoważnym.

Ustalenie w regulaminie pracy (lub w obwieszczeniu o czasie pracy, jeżeli pracodawca nie wydaje regulaminu) stałego rozkładu czasu pracy w systemie równoważnym, ze stałymi dniami pracy (w których stosowane są wydłużenia ponad 8 godzin) i dniami z pracą krótszą, jest możliwe, ale wymaga korygowania tego rozkładu w taki sposób, aby zawsze zachowany był wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Pojęcie „rozkład czasu pracy” obejmuje zarówno godziny jak i dni…

Obniżony VAT dla branży „beauty”, kto skorzysta?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zmieniane będzie rozporządzenie z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Według projektu, zmiany w zakresie rozszerzenia katalogu usług, które będą objęte VAT w stawce obniżonej (8 proc.) mają wejść w życie od 1 kwietnia 2024 r., a więc już niedługo. Jakie usługi…

Estoński CIT – masz problem z wypełnieniem CIT-8E za rok 2023 krok  ?  Praktyczny poradnik krok po kroku.

CIT-8E – praktyczny poradnik Formularz CIT-8E to deklaracja sporządzana na potrzeby ryczałtu CIT. Poniższy tekst stanowi praktyczne omówienie zasad sporządzania tego formularza. Poradnik omawia problematykę CIT-8E na podstawie składanej obecnie wersji (4) tego formularza, służącej rozliczeniu podatkowemu za 2023 r. 1.Wprowadzenie CIT-8E został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. jako podstawowy formularz służący udzieleniu informacji o dochodach spółek opodatkowanych ryczałtem. W oparciu o art….

Odliczenie VAT od wynajmu mieszkań dla pracowników jednak możliwe…

Odliczenie VAT od wynajmu mieszkań dla pracowników jednak możliwe. Często się zdarza, że przedsiębiorcy wynajmują mieszkania, by następnie udostępnić je pracownikom – czy to swoim, czy wypożyczonym od innych firm. W takich sytuacjach może pojawiać się pytanie, co z VAT? Czy przedsiębiorca wynajmujący mieszkanie i udostępniający je pracownikom ma obowiązek odprowadzić z tego tytułu podatek od towarów i usług? Tego typu pytania padały wielokrotnie we wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, skierowanych do organów podatkowych. Fiskus…

Wyjaśnienia MF w zakresie VAT od odpłaty od plastikowych opakowań

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy sprzedający na wynos jedzenie i napoje (np. kawiarnie, firmy cateringowe, restauracje, sklepy sprzedające gotową do spożycia żywność) mają obowiązek pobierania opłaty od każdego wydanego opakowania wykonanego z plastiku. Wysokość opłaty wynosi 0,20 zł za kubek plastikowy (w tym pokrywkę i wieczko) oraz 0,25 zł za opakowanie, w którym znajduje się żywność (pudełka z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczenia w nich żywności). Wątpliwości przedsiębiorców od początku budziła kwestia…

Korzystanie z ZFŚS a bezpłatny urlop

Urlop bezpłatny nie zmienia niczego w zakresie możliwości korzystania przez pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co ważne, również za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym powinien być naliczany odpis podstawowy na fundusz socjalny. Mimo tego, można spotkać się także z poglądem przeciwnym, który jednak nie znajduje wprost podstaw w przepisach. W okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia – w  tym czasie ulegają zawieszeniu zobowiązania wynikające…

Obowiązek stosowania e-doręczeń przesunięty na 1 października 2024 r.

Ostatni komunikat ministra cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. przesunął termin wprowadzenia obowiązku stosowania e-doręczeń dopiero na 1 października 2024 r. Termin wdrożenia rozwiązań technicznych w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej dotyczy m. in. organów administracji rządowej, jednostek budżetowych obsługujących te organy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów niepublicznych…

Kiedy warto złożyć PIT-2 

PIT-2 to formularz, który zawiera wnioski i oświadczenia podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Co do zasady podatnicy, którzy poprzednio złożyli PIT-2, a ich sytuacja się nie zmieniła, nie muszą ponownie składać oświadczenia – zaliczki na podatek dochodowy będą u nich obliczane na dotychczasowych zasadach. Jeśli jednak sytuacja podatnika uległa zmianie lub rozpoczyna on pracę u danego pracodawcy, powinien postarać się złożyć oświadczenie przed otrzymaniem pierwszego…