TARCZA 7.0 w Biurze Rachunkowym Noblesse w Poznaniu.

TARCZA 7.0 w Biurze Rachunkowym Noblesse w Poznaniu.

Szanowni Państwo, opracowano i powoli przystępuje się do wdrożenia tzw tarczy antykryzysowej 7.0, której przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r. W odróżnieniu od 6 poprzednich obecna wersja ma formę jedynie rozporządzenia i właściwiej byłoby ją nazywać tarczą 6.1. Wprowadza ona bowiem nowe postanowienia do ustawy covidowej z 2 marca w jej aktualnej wersji. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia dostępności niektórych instrumentów (więcej kodów PKD) i złagodzenia…

UMOWY O DZIEŁO 2021

UMOWY O DZIEŁO 2021

Przepisy Tarczy antykryzysowej nałożyły obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umowach o dzieło zawieranych od 2021 roku. Na mocy przepisów ustawy ZUS zobligowany jest do prowadzenia ewidencji zawieranych umów o dzieło. Osoba zlecająca dzieło zawiadamia ZUS o zawarciu takiej umowy. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać za pomocą nowego formularza RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło….

TARCZA 6.0

TARCZA 6.0

Szanowni Państwo w dniu wczorajszym opublikowana została w dzienniku ustaw ustawa  z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie tarczą 6.0. Wprowadza ona kilka zmian w stosunku do poprzedniej tarczy poprzez rozszerzenie kręgu beneficjentów które mogły skorzystać z przewidzianych tam instrumentów (świadczenie postojowe,…

JPK -CZYNNY ŻAL!

JPK -CZYNNY ŻAL!

Od 1 października 2020 roku wszystkich, czynnych podatników VAT obowiązuje nowy JPK_V7, która zawiera dwie części – ewidencyjną i deklaracyjną. Zgodnie z przepisami, pliki należy przesyłać w formie elektronicznej, według określonej struktury ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów w terminie do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przesyłanych plikach JPK_V7 podatnikom często zdarzają się błędy – co należy wówczas zrobić? Czy czynny żal będzie skutecznym rozwiązaniem i uchroni podatnika…

TARCZA PFR 2.0

TARCZA PFR 2.0

WNIOSKI O SUBWENCJĘ Z PFR 2.0 JUŻ W STYCZNIU 2021 Polski Fundusz Rozwoju przedstawił warunki uczestnictwa w programie Tarcza Finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.  Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł, dla dużych przedsiębiorstw jest to kwota o wartości 25 mld zł. Podobnie jak w tarczy PFR 1.0…

Kwarantanna i izolacja domowa, a wypłata świadczeń chorobowych.

Kwarantanna i izolacja domowa, a wypłata świadczeń chorobowych.

Kwarantanna i izolacja domowa, a wypłata świadczeń chorobowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwał dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej oraz udostępniał te informacje płatnikom składek. Podstawą  wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo poddanej izolacji w warunkach domowych, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (poddanej izolacji w warunkach domowych od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2), za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia…

Tarcza Branżowa

Tarcza Branżowa

Tarcza Branżowa  – Kto może ubiegać się o wsparcie i na jaki rodzaj pomocy może liczyć? 26 października do Sejmu wpłynął  projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. branżowa tarcza antykryzysowa. Wsparcie dla przedsiębiorców zawarte w projekcie ustawy obejmuje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe oraz dotacje dla…

Ważne zmiany w JPK

Ważne zmiany w JPK

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadziła zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K

Tarcze antykryzysowe – z jakiej formy pomocy możesz jeszcze skorzystać

Tarcze antykryzysowe – z jakiej formy pomocy możesz jeszcze skorzystać

Najpopularniejsze formy pomocy i terminy składania wniosków: Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS, oraz wnioski o przyznanie bezzwrotnych mikropożyczek z PUP można składać wyłącznie do 30 czerwca. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku świadczenia postojowego. Ostateczny termin złożenia wniosków mija bowiem w terminie 3 miesięcy, od miesiąca w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Dłuższy termin na składanie wniosków mają również przedsiębiorcy chcący ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń…

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołało wśród przedsiębiorców niepewność i obawę o utratę płynności finansowej. Niezbędne okazało się wprowadzenie pakietu rozwiązań mających na celu ochronę rynku pracy przez skutkami nadciągającego kryzysu gospodarczego. Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Utworzone programy pomocowe mają na celu wsparcie pracodawców, aby przynajmniej częściowo zachować obecny…