TARCZA 9.0 – warunki i szczegółowe omówienie w tabelce

TARCZA 9.0 – warunki i szczegółowe omówienie w tabelce

TARCZA 9.0 Nowe rozporządzenie z 16 kwietnia 2021 nazywane tarczą antykryzysową zapewniające pomoc dla przedsiębiorców wejdzie  w życie 26 kwietnia a tak naprawdę będzie obowiązywać 4 maja. Aby otrzymać dotacje trzeba będzie spełnić określone kryteria, mieć dominujące PKD oraz wykazać spadek przychodów do wskazanych miesięcy porównawczych w rozporządzeniu. PKD ważna zmiana Dotację otrzymają przedsiębiorcy o przeważającym PKD wskazanym w rozporządzeniu. Będzie ono weryfikowane na dzień…

TARCZA 7.0 w Biurze Rachunkowym Noblesse w Poznaniu.

TARCZA 7.0 w Biurze Rachunkowym Noblesse w Poznaniu.

Szanowni Państwo, opracowano i powoli przystępuje się do wdrożenia tzw tarczy antykryzysowej 7.0, której przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r. W odróżnieniu od 6 poprzednich obecna wersja ma formę jedynie rozporządzenia i właściwiej byłoby ją nazywać tarczą 6.1. Wprowadza ona bowiem nowe postanowienia do ustawy covidowej z 2 marca w jej aktualnej wersji. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia dostępności niektórych instrumentów (więcej kodów PKD) i złagodzenia…

UMOWY O DZIEŁO 2021

UMOWY O DZIEŁO 2021

Przepisy Tarczy antykryzysowej nałożyły obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umowach o dzieło zawieranych od 2021 roku. Na mocy przepisów ustawy ZUS zobligowany jest do prowadzenia ewidencji zawieranych umów o dzieło. Osoba zlecająca dzieło zawiadamia ZUS o zawarciu takiej umowy. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać za pomocą nowego formularza RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło….

TARCZA 6.0

TARCZA 6.0

Szanowni Państwo w dniu wczorajszym opublikowana została w dzienniku ustaw ustawa  z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie tarczą 6.0. Wprowadza ona kilka zmian w stosunku do poprzedniej tarczy poprzez rozszerzenie kręgu beneficjentów które mogły skorzystać z przewidzianych tam instrumentów (świadczenie postojowe,…

JPK -CZYNNY ŻAL!

JPK -CZYNNY ŻAL!

Od 1 października 2020 roku wszystkich, czynnych podatników VAT obowiązuje nowy JPK_V7, która zawiera dwie części – ewidencyjną i deklaracyjną. Zgodnie z przepisami, pliki należy przesyłać w formie elektronicznej, według określonej struktury ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów w terminie do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przesyłanych plikach JPK_V7 podatnikom często zdarzają się błędy – co należy wówczas zrobić? Czy czynny żal będzie skutecznym rozwiązaniem i uchroni podatnika…

TARCZA PFR 2.0

TARCZA PFR 2.0

WNIOSKI O SUBWENCJĘ Z PFR 2.0 JUŻ W STYCZNIU 2021 Polski Fundusz Rozwoju przedstawił warunki uczestnictwa w programie Tarcza Finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.  Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł, dla dużych przedsiębiorstw jest to kwota o wartości 25 mld zł. Podobnie jak w tarczy PFR 1.0…

Kwarantanna i izolacja domowa, a wypłata świadczeń chorobowych.

Kwarantanna i izolacja domowa, a wypłata świadczeń chorobowych.

Kwarantanna i izolacja domowa, a wypłata świadczeń chorobowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwał dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej oraz udostępniał te informacje płatnikom składek. Podstawą  wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo poddanej izolacji w warunkach domowych, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (poddanej izolacji w warunkach domowych od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2), za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia…

Tarcza Branżowa

Tarcza Branżowa

Tarcza Branżowa  – Kto może ubiegać się o wsparcie i na jaki rodzaj pomocy może liczyć? 26 października do Sejmu wpłynął  projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. branżowa tarcza antykryzysowa. Wsparcie dla przedsiębiorców zawarte w projekcie ustawy obejmuje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe oraz dotacje dla…

Ważne zmiany w JPK

Ważne zmiany w JPK

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadziła zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K

Tarcze antykryzysowe – z jakiej formy pomocy możesz jeszcze skorzystać

Tarcze antykryzysowe – z jakiej formy pomocy możesz jeszcze skorzystać

Najpopularniejsze formy pomocy i terminy składania wniosków: Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS, oraz wnioski o przyznanie bezzwrotnych mikropożyczek z PUP można składać wyłącznie do 30 czerwca. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku świadczenia postojowego. Ostateczny termin złożenia wniosków mija bowiem w terminie 3 miesięcy, od miesiąca w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Dłuższy termin na składanie wniosków mają również przedsiębiorcy chcący ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń…