ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZENIA PO POLSKIM ŁADZIE!

Działalność gospodarcza i umowa zlecenia / kontrakt menedżerski Jeżeli przedsiębiorca jednocześnie uzyskują przychody z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł to dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia. Ma to wpływ na obowiązek opłacania przez niego składek na ubezpieczenia. Składki w 2022 r. Od 2022 r. nie zmieniają się zasady opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą. Niezależnie od stosowanych zasad opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt) osoby prowadzące pozarolniczą…

WYBÓR 8,5% STAWKI RYCZAŁTU DLA ŚWIADCZENIA USŁUG

WYBÓR 8,5% STAWKI RYCZAŁTU DLA ŚWIADCZENIA USŁUG Dzisiaj krótko poruszymy temat wyboru właściwej stawki ryczałtu, bowiem nie zawsze jest to wybór oczywisty. Natomiast sama ustawa pod pewnymi warunkami pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki 8,5%. Jak zapewne się Państwo orientujecie wybór stawki uzależniony jest od faktycznie wykonywanych usług i ich klasyfikacji według PKWiU. Świadczenie usług opodatkowane ryczałtem 8,5% jako jedyne nie jest tą klasyfikacją…

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy świadczący usługi finansowe mogą zrezygnować ze zwolnienia z VAT i wybrać ich opodatkowanie.

Jakich usług dotyczy zmiana? Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dotyczy: 1) transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną; 2) usług zarządzania: funduszami…

W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu lekarze i pielęgniarki znów stoją przed problemem wyboru formy opodatkowania na 2022 r. Jedną z nich jest karta podatkowa. Karta podatkowa dla lekarzy W 2021 r. w związku ze zmianą definicji wolnego zawodu lekarze mogli wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej. Niektórzy z nich dość niechętnie podchodzili do tej formy opodatkowania z obawy, że w razie odmowy wniosku o zastosowanie karty podatkowej wpadną w zasady ogólne i przy…

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

CIT Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.; ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw; ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw; ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej Polski Ład(poniższe zestawienie nie uwzględnia zmian wprowadzanych przez Polski Ład,…

POLSKI ŁAD – zmiana formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania – kiedy i jak to zrobić? Wybrana przez Państwa forma opodatkowania obliguje do tego, żeby stosowali ją Państwo przez cały rok podatkowy. Wybór formy opodatkowania dokonany w roku podatkowym, obowiązuje również w latach następnych. Nie muszą Państwo co roku wysyłać wniosku informującego o wybranej w danym roku formie opodatkowania chyba, że postanowicie Państwo ją zmienić. Kiedy możecie Państwo zmienić formę opodatkowania? Zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne, podatek liniowy bądź…

Czy z leasingiem w Polskim Ładzie będzie aż tak źle?

Polski Ład jest teraz punktem nr 1 wszystkich analiz. Jednym z szeroko komentowanych obszarów jest zmiana przepisów w zakresie leasingu.  Wyjaśniamy, na czym polega nowelizacja, co się zmieni, ale też, jakie możliwości nadal pozostaną.  Śpieszyć się z wykupem, czy nie? To zależy … Los leasingowanych pojazdów w momencie ich wykupu może być różny, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.  Na chwilę obecną tj. w 2021 r.: 1) pojazd może być wykupiony do majątku firmy…

POLSKI ŁAD – samochód służbowy w celach prywatnych

Od nowego roku pracownik zapłaci wyższy podatek za używanie samochodu służbowego 03.12.2021 Pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu. Wartość pieniężna tego świadczenia od 2022 r. będzie ustalana w wysokości: 1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów: o mocy silnika do 60 kW, stanowiących pojazd elektryczny wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,…

POLSKI ŁAD – jak liczyć ulgę dla klasy średniej?

Od nowego roku pracownikom będzie przysługiwała tzw. ulga dla klasy średniej. Celem zastosowania ulgi jest złagodzenie negatywnych skutków zmian w przepisach wprowadzanych od stycznia 2022 r. Do stosowania ulgi warto już teraz się przygotować aby w przyszłości uniknąć problemów i wątpliwości. Jak stosować ulgę? Zakład pracy, stosując ulgę dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek, będzie odliczał od dochodu uzyskanego przez pracownika kwotę obliczoną…