Estoński CIT – masz problem z wypełnieniem CIT-8E za rok 2023 krok  ?  Praktyczny poradnik krok po kroku.

CIT-8E – praktyczny poradnik Formularz CIT-8E to deklaracja sporządzana na potrzeby ryczałtu CIT. Poniższy tekst stanowi praktyczne omówienie zasad sporządzania tego formularza. Poradnik omawia problematykę CIT-8E na podstawie składanej obecnie wersji (4) tego formularza, służącej rozliczeniu podatkowemu za 2023 r. 1.Wprowadzenie CIT-8E został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. jako podstawowy formularz służący udzieleniu informacji o dochodach spółek opodatkowanych ryczałtem. W oparciu o art….

Odliczenie VAT od wynajmu mieszkań dla pracowników jednak możliwe…

Odliczenie VAT od wynajmu mieszkań dla pracowników jednak możliwe. Często się zdarza, że przedsiębiorcy wynajmują mieszkania, by następnie udostępnić je pracownikom – czy to swoim, czy wypożyczonym od innych firm. W takich sytuacjach może pojawiać się pytanie, co z VAT? Czy przedsiębiorca wynajmujący mieszkanie i udostępniający je pracownikom ma obowiązek odprowadzić z tego tytułu podatek od towarów i usług? Tego typu pytania padały wielokrotnie we wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, skierowanych do organów podatkowych. Fiskus…

Wyjaśnienia MF w zakresie VAT od odpłaty od plastikowych opakowań

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy sprzedający na wynos jedzenie i napoje (np. kawiarnie, firmy cateringowe, restauracje, sklepy sprzedające gotową do spożycia żywność) mają obowiązek pobierania opłaty od każdego wydanego opakowania wykonanego z plastiku. Wysokość opłaty wynosi 0,20 zł za kubek plastikowy (w tym pokrywkę i wieczko) oraz 0,25 zł za opakowanie, w którym znajduje się żywność (pudełka z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczenia w nich żywności). Wątpliwości przedsiębiorców od początku budziła kwestia…

Korzystanie z ZFŚS a bezpłatny urlop

Urlop bezpłatny nie zmienia niczego w zakresie możliwości korzystania przez pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co ważne, również za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym powinien być naliczany odpis podstawowy na fundusz socjalny. Mimo tego, można spotkać się także z poglądem przeciwnym, który jednak nie znajduje wprost podstaw w przepisach. W okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia – w  tym czasie ulegają zawieszeniu zobowiązania wynikające…

Obowiązek stosowania e-doręczeń przesunięty na 1 października 2024 r.

Ostatni komunikat ministra cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. przesunął termin wprowadzenia obowiązku stosowania e-doręczeń dopiero na 1 października 2024 r. Termin wdrożenia rozwiązań technicznych w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej dotyczy m. in. organów administracji rządowej, jednostek budżetowych obsługujących te organy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów niepublicznych…

Kiedy warto złożyć PIT-2 

PIT-2 to formularz, który zawiera wnioski i oświadczenia podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Co do zasady podatnicy, którzy poprzednio złożyli PIT-2, a ich sytuacja się nie zmieniła, nie muszą ponownie składać oświadczenia – zaliczki na podatek dochodowy będą u nich obliczane na dotychczasowych zasadach. Jeśli jednak sytuacja podatnika uległa zmianie lub rozpoczyna on pracę u danego pracodawcy, powinien postarać się złożyć oświadczenie przed otrzymaniem pierwszego…

Od 1 stycznia 2024 roku firmy zapłacą za odpady z plastikowych jednorazówek

Przedsiębiorcy sfinansują zbieranie, uprzątanie, transport i przetwarzanie odpadów, które powstały z  wyrobów używanych jednokrotnie. Chodzi nie tylko o pojemniki i kubki do żywności, ale także nawilżane chusteczki, baloniki czy filtry do wyrobów tytoniowych. Obowiązkowe będą też kampanie edukacyjne Nowe daniny wprowadzone zostały ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w ramach wdrożenia do krajowych przepisów unijnej dyrektywy SUP (zwanej dyrektywą plastikową, ograniczającą wprowadzanie wyrobów plastikowych jednorazowego…

Uwaga na niższe limity niektórych zwolnień w PIT od nowego roku

W związku z panującą pandemią COVID-19 ustawodawca przewidział podwyższenie niektórych limitów zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych, głównie dotyczących świadczeń pracowniczych. Wyższe limity miały obowiązywać do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii. Rozporządzeniem z 12 maja 2022 r. Minister Zdrowia odwołał stan epidemii w Polsce od 16 maja 2022 roku. Miało to istotne znaczenie dla wskazanych podwyższonych limitów, bowiem odwołanie stanu epidemii…

Zakup gruntów ornych i pastwisk jako realizacja celu mieszkaniowego

Zasadą jest, że w przypadku sprzedaży nieruchomości przez upływem pięciu lat od jej zakupu lub wybudowania powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od dochodu z tej sprzedaży. Istnieje jednak możliwość uniknięcia zapłaty podatku od tak powstałego dochodu – wystarczy przeznaczyć pieniądze uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, wskazane wprost w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wskazuje, że celem mieszkaniowym jest m.in. zakup mieszkania, budynku mieszkalnego, budowa domu, ale również nabycie…

Ogłoszenie upadłości po zamknięciu biznesu

Nawet po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną istnieje możliwość ogłoszenia jej upadłości. Możliwość złożenia stosownego wniosku ma wierzyciel i może on skorzystać ze swojego uprawnienia w ciągu roku od zamknięcia biznesu przez dłużnika. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę nie zawsze oznacza rozwiązania problemu jego zadłużenia. Co prawda, zamykając biznes, powinno się spłacić zadłużenie z nim związane, jednak nie zawsze tak się dzieje. Wówczas wierzyciel może rozważyć złożenie…