Fundacja rodzinna od 22 maja 2023 – regulaje w PIT

Przychody beneficjenta fundacji rodzinnej z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia w postaci składników majątkowych oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, zalicza się do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli przedmiotem tego świadczenia lub tym mieniem nie są pieniądze lub wartości pieniężne,…

|

Godziny graniczne pracy w niedziele i święta

Za pracę w niedziele i święto uznaje się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 tego dnia, a 6.00 dnia następnego. U pracodawcy może obowiązywać inny przedział godzinowy, ale musi to wynikać wprost z regulacji regulaminu pracy bądź obwieszczenia o czasie pracy. Brak zmiany kodeksowego rozkładu skutkować może uznaniem pracy realizowanej wcześnie rano np. w poniedziałek za pracę w niedzielę z wszystkimi tego skutkami rozliczeniowymi. Godziny graniczne niedzieli i święta wyznaczają czas, w którym wykonywanie…

|

Urlop na żądanie w systemie równoważnym 

Urlop na żądanie udzielany jest w ramach przysługującego pracownikowi rocznego wymiaru urlopu (20 lub 26 dni). Jedynym wyróżnikiem jest w odniesieniu do niego kwestia wyboru terminu wykorzystania urlopu. Wskazuje go pracownik i pracodawca co do zasady ma obowiązek udzielenia urlopu w tym terminie. W systemie równoważnym istotne jest to, że nadal są to cztery dni pracy wynikające z rozkładu czasu pracy. Wykorzystanie urlopu na żądanie pomniejsza jednak roczną liczbę godzin urlopu…

|

Składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek w kosztach uzyskania przychodów według nowych zasad

Zgodnie z art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych…

|

Praca zdalna – okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna to praca w miejscu wskazanym przez pracownika i zaakceptowanym przez pracodawcę – tak samo jak praca zdalna stała lub naprzemienna – wykonywana na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni. Co istotne, wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie nie wymaga zawarcia porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników oraz nie jest związane z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy i niezbędnego wyposażenia oraz materiałów lub pokrywania…

Zerowy PIT dla młodych
|

Zerowy PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 roku część Polaków, która nie osiągnęła 26. roku życia, będzie zarabiać więcej. Co jednak trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, by dotyczył nas zerowy PIT? Zgodnie z założeniami rządu PIT zerowy ma być zachętą dla Polaków, by pozostali w kraju, zamiast wyjeżdżać za granicę w celu uzyskania wyższych zarobków. Zwolnienie z podatku dochodowego nie dotyczy jednak wszystkich. Jeśli chcesz wiedzieć, co zrobić, by zarabiać więcej już w tym roku,…

Biuro rachunkowe czy własna księgowość – co wybrać?
|

Biuro rachunkowe czy własna księgowość – co wybrać?

Zamierzasz otworzyć swoją firmę albo już ją otworzyłeś i zastanawiasz się, czy własna księgowość to dobry pomysł? A może wolisz zdecydować się na współpracę ze specjalistami, tylko nie wiesz, jakie biuro rachunkowe wybrać? Poznaj wady i zalety samodzielnego prowadzenia księgowości oraz inwestycji w usługi biura księgowego w małej i średniej firmie. Wówczas zyskasz rzetelną wiedzę, dzięki której będziesz mógł podjąć właściwą decyzję. Własna księgowość – czy generuje jakieś koszty? Uważasz, że własna księgowość,…

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?
|

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Prowadzisz swoją firmę i chcesz znaleźć dobre biuro rachunkowe, które kompleksowo zajmie się księgowością? Zastanawiasz się, jakie usługi zlecić specjalistom i na co zwracać uwagę podczas podejmowania współpracy z księgowym? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, jak wybrać biuro rachunkowe, by być w pełni zadowolonym. Dobre biuro rachunkowe to wykwalifikowani księgowi Kto może otworzyć i prowadzić biuro rachunkowe? Od 2014 roku ustawodawcy postanowili zmniejszyć wymagania…

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe

Wielu Polaków zastanawia się, jak oszczędzać pieniądze na emeryturę. Odpowiedzią na ich potrzeby są Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli system oszczędności wspierany przez pracodawcę oraz Państwo, dzięki któremu gromadzone będą środki na przyszłą emeryturę. Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest? Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? To powszechny system prywatnego, długofalowego oszczędzania środków na emeryturę. Fundusze będą pochodzić od: pracownika, pracodawcy, Państwa. Powstanie pracowniczych planów kapitałowych związane jest…

Nowe obowiązki pracodawcy od 2019 roku

Nowe obowiązki pracodawcy od 2019 roku

W prawie pracy w ostatnich latach mamy do czynienia z nieustającymi zmianami. W roku 2019 również nie obędzie się bez rewolucyjnych modyfikacji w tym zakresie. Zmiany te oznaczają nowe obowiązki dla pracodawców i kadrowych. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych tematów. E-Akta – przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej Od 01 stycznia 2019 roku nowe regulację dadzą pracodawcy możliwość wyboru, w jakiej formie chce przechowywać dokumentacja pracowniczą – w formie papierowej,…