Co przysługuje pracownikom za pracę 11 listopada?

Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W związku z tym, w przypadku gdy święto przypada w sobotę, która w większości jednostek i firm jest dniem wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje dzień wolny do odbioru za to święto. W roku 2023 Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w sobotę, dlatego pracodawcy powinni mieć na uwadze, że z tego tytułu pracownikom przysługuje dzień wolny do odbioru.

Dzień wolny za święto w sobotę

Pracodawca może wyznaczyć samodzielnie lub w porozumieniu z pracownikami dzień, który będzie dniem wolnym od pracy w ramach święta przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r. Dzień ten musi przypadać w okresie rozliczeniowym przyjętym u danego pracodawcy. W pierwszym przypadku, gdy termin ten jest ustalany odgórnie przez pracodawcę, powinien on zostać przekazany pracownikom poprzez ogłoszenie w ramach zarządzenia lub obwieszczenia, lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy.  

Warto zaznaczyć, że przebywanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim w dniu święta przypadającego w sobotę, nie pozbawia pracownika prawa do odbioru dnia wolnego za ten dzień. Ważne jest jednak, by zwolnienie lekarskie nie przypadało na dzień wyznaczony przez pracodawcę jako dzień wolny za święto (jeśli taki dzień wskazywany jest odgórnie) – w takim wypadku pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania innego dnia, w związku z czym pracownik nie ma możliwości jego odebrania.

Ważne: Pracownikom, dla których święto przypada w dniu wyznaczonym jako dzień pracy, również przysługuje dzień wolny do odbioru. Podobnie dla pracowników, których praca jest planowana na dni świąteczne, obowiązuje taka sama zasada – każde święto przypadające na okres rozliczeniowy w dniu innym niż niedziela obniża ich wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Za brak wolnego kara grzywny

Nieudzielenie przez pracodawcę pracownikowi przysługującego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę jest wykroczeniem i podlega karze grzywny w wysokości od 1 do 30 tysięcy złotych. Dodatkowo pracownikowi w takim przypadku przysługuje wynagrodzenie i dodatek z tytułu godzin nadliczbowych w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *