Czy prezes bez wynagrodzenia oznacza przychód dla spółki?

Niezmiennie praca członka zarządu bez wynagrodzenia na rzecz spółki budzi wątpliwości podatników i wciąż pojawiają się nowe zapytania do fiskusa w tej sprawie.

Działalnością spółki z o.o. kieruje właśnie zarząd. Do zarządu mogą być powołani zarówno wspólnicy spółki, jak i inne osoby spoza tego grona. Członek zarządu może wykonywać swoją pracę na rzecz spółki na podstawie umowy o pracę, powołania, ale również w ramach świadczenia usług nieodpłatnych.

Spółka zgłosiła się do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację. Chodziło o potwierdzenie stanowiska, że wykonywanie pracy przez członka zarządu na rzecz spółki nieodpłatnie nie jest opodatkowane CIT.

W tym konkretnym przypadku jedynym wspólnikiem spółki była osoba prawna. W celu nadzorowania spraw spółki, do zarządu został powołany pracownik osoby prawnej. Nie uzyskiwał on od spółki wynagrodzenia.

Wątpliwości dotyczyły kwestii świadczenia usług bez wynagrodzenia.

Zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, zarząd ma obowiązek reprezentować spółkę oraz prowadzić jej sprawy. W przepisach nie ma jednak żadnej informacji, że musi to robić za wynagrodzeniem.

Nieodpłatne świadczenia opodatkowane CIT

Natomiast ustawa o CIT wskazuje, że przychodem do opodatkowania jest również wartość nieodpłatnych świadczeń.

Niestety ustawa nie przedstawia definicji tego zwrotu, dlatego zakres nieodpłatnych świadczeń definiuje jedynie dotychczasowa linia orzecznicza. Zgodnie z nią, jednym z warunków powstania nieodpłatnego świadczenia powinno być uzyskanie korzyści tylko dla jednej ze stron, z uszczerbkiem majątku drugiej strony.

Spółka uznała więc, że nieodpłatne świadczenie to wymierna i konkretna korzyść majątkowa uzyskana przez podatnika, która nie jest związana z powstaniem kosztu lub świadczeniem wzajemnym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010.248.2022.1.AK uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Potwierdził, że członkowie zarządu jako osoby powołane przez wspólników do zarządzania i reprezentowania spółki nie muszą z tego tytułu uzyskiwać wynagrodzenia, natomiast brak zapłaty nie powoduje powstania nieodpłatnych świadczeń będących podstawą opodatkowania CIT.

 
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *