Darowizny bez podatku także w estońskim CIT.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie tzw. estońskim CIT w związku z wojną na Ukrainie również chcą pomagać. Jednak w odróżnieniu od innych podatników przekazywane przez nich darowizny i świadczenia były opodatkowane. Zmieniło się to z dniem 19 marca 2022 r.

W przypadku podatników „estońskich” jednym z sześciu elementów podstawy opodatkowania są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Tym samym w ich przypadku, jeśli wydatek jest niezwiązany z działalnością gospodarczą to muszą zapłacić od niego podatek według stawki 10% lub 20%. Dotyczyło to również darowizn.

Aby taka sytuacja nie miała miejsca postulowano o wprowadzenie zmian przepisów, które umożliwiłyby podatnikom na ryczałcie od dochodów spółek pomoc w związku z wojną na Ukrainie bez płacenia podatku. Zmiany te zostały wprowadzone z dniem 19 marca 2022 r.

Co zatem wprowadza rozporządzenie?

Dzięki nowym przepisom podatnicy opodatkowani estońskim CIT nie będą musieli zapłacić ryczałtu od dochodów osiągniętych z tytułu przekazanych darowizn oraz świadczonych nieodpłatnie usług, których celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Aby jednak możliwe było skorzystanie z zaniechania poboru ryczałtu, darowizny te oraz nieodpłatne usługi muszą być świadczone na rzecz:

  • organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnych organizacji określonych przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotów wykonujących na terytorium RP lub Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego. 
Uwaga!
Zaniechanie to ma zastosowanie w dniach od 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przykład

Firma Andrat sp. z o.o., która wybrała od roku 2022 opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek, nabyła 1000 szt. bandaży medycznych, które następnie przekazała na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w dniu 26 marca. Firma Andrat jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek w wysokości 20%. Firma Andrat nie zapłaci 20% podatku od przekazanych bandaży, ponieważ dostarczyła je na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Przykład

Firma Migna sp. z o.o., która wybrała od roku 2022 opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek, nabyła 200 szt. kamizelek kuloodpornych, które następnie przekazała do zawiezienia na Ukrainę bezpośrednio do żołnierzy walczących na froncie w dniu 26 marca. Firma Migna jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek w wysokości 20%. Firma Migna zapłaci 20% podatku od przekazanych kamizelek z tytuły wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, ponieważ podarowała je bezpośrednio żołnierzom.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 18.03.2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (Dz.U. poz. 641).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *