Działalność nieewidencjonowana bardziej dostępna od 1 lipca 

1 lipca 2023 r. wejdą w życie zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców, które szerzej uchylą możliwość wykonywania działalności nieewidencjonowanej. Skorzysta z tego wielu jednoosobowych przedsiębiorców, dla których zmiana będzie oznaczała mniej obowiązków.

Podstawa prawna

Nowelizacja stanowi rezultat uchwalenia przez Sejm ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W jej art. 14 przewidziano zmianę art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowego progu przychodu, do którego działalność osoby fizycznej nie stanowi działalności gospodarczej – z 50 do 75 proc.

Działalność nieewidencjonowana

Konstrukcja działalności nieewidencjonowanej z ustawy Prawo przedsiębiorców wyłącza spod zakresu działalności gospodarczej działalność osób fizycznych, których przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie działalności indywidualnie, nie w formie spółki cywilnej.

Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które prowadzą indywidualną działalność niejako dodatkowo, ubocznie w stosunku do np. wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, nie muszą wpisywać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonywać różnego rodzaju obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcach.

Jednocześnie osoba, która spełnia warunki do uznania za prowadzącą działalność nieewidencjonowaną, może zdecydować o wpisie do CEiDG. W takim przypadku jej działalność staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Obniżenie progu przychodów wymaganego w celu kwalifikacji osoby jako nieprowadzącej działalności gospodarczej pozwala na skorzystanie z tej możliwości szerszemu gronu osób.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *