Integracja kas fiskalnych z terminalami płatniczymi jednak odroczona?

Jedna ze zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu nałożyła na przedsiębiorców obowiązek integracji kas on-line z terminalami płatniczymi (urządzeniami akceptujących karty płatnicze). 

Zaplanowano, iż obowiązek ten wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. Wiele jednak wskazuje na to, iż zostanie on przesunięty w czasie aż do 2025 roku.

Kilka słów o kasach 

Każda kasa rejestrująca on-line posiada funkcję łączenia się z terminalem płatniczym według protokołu komunikacyjnego. Ponadto każda transakcja ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej on-line jest przesyłana do Centralnego Repozytorium Kas.

Wyłączone z tego rozwiązania są kasy starego typu, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii.

Od dnia 1 lipca kasy on-line miały być zintegrowane z terminalami płatniczymi.

Zarys historyczny  

Teoretycznie na dzień dzisiejszy wszyscy przedsiębiorcy posiadający kasy on-line powoli powinni przygotowywać się do integracji urządzeń fiskalnych z terminalami. Ustawodawca, bowiem pakietem ustaw zwanym Polskim Ładem nałożył na firmy obowiązek zapewnienia współpracy kas rejestrujących on-line z terminalami płatniczymi, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących. Realizację tego obowiązku zaplanowano na 1 lipca 2022 r. 

Warto jednak obserwować zmiany w prawie, ponieważ wszystko wskazuje na to, iż realizacja tego obowiązku zostanie znacznie odroczona w czasie. 

Takie informacje zostały już umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz potwierdzone przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów 24 marca br. 

Głos przedsiębiorców wysłuchany

Jak informuje Ministerstwo Finansów na wniosek podatników i w dialogu z biznesem Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Planowane jest przesunięcie realizacji tego obowiązku do 1 stycznia 2025 r.

Jednocześnie, w związku z odroczeniem ustalonego obowiązku, także do końca 2024 r. nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

Agenci rozliczeniowi z obowiązkiem raportowania danych 

W dialogu z biznesem, w tym z przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych, Minister Finansów pracuje nad ustaleniem zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych.

Planowany do wprowadzenia w okresie odroczenia obowiązku integracji, obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych będzie dotyczył wyłącznie agentów rozliczeniowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Kim jest agent rozliczeniowy ?Agent rozliczeniowy – dostawca prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej (akceptowanie instrumentów płatniczych oraz wykonywanie transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika) w tym agent rozliczeniowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę. 
Cenna rada
 
Przedsiębiorcy, którzy posiadają w swoich sklepach, punktach usługowych, firmach kasy fiskalne on-line mogą wstrzymać się ze zleceniem do serwisu integracji kasy on-line z terminalem. Jest praktycznie pewnym, iż obowiązek ten zostanie odroczony w czasie do 2025 roku. 
 

Podstawa prawna:

  • art. 19a ust. ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w brzmieniu na dzień 1 lipca 2022 r. 
  • odpowiedź Ministerstwa Finansów na na zapytanie nr 4776 w sprawie zmian w płatnościach bezgotówkowych dla przedsiębiorców
  • strona www. Ministerstwa Finansów
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *