JPK -CZYNNY ŻAL!

Od 1 października 2020 roku wszystkich, czynnych podatników VAT obowiązuje nowy JPK_V7, która zawiera dwie części – ewidencyjną i deklaracyjną. Zgodnie z przepisami, pliki należy przesyłać w formie elektronicznej, według określonej struktury ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów w terminie do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przesyłanych plikach JPK_V7 podatnikom często zdarzają się błędy – co należy wówczas zrobić? Czy czynny żal będzie skutecznym rozwiązaniem i uchroni podatnika przed karą? Kiedy zastosować czynny żal dla JPK-V7? 

Czynny żal – czym jest i na czym polega?

Czynny żal to oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego. Instytucja ta została uregulowana w art. 16 ustawy Kodeks karny skarbowy (dalej jako kks). Zgodnie z jego § 1: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

Wraz z wejściem w życie nowego JPK_V7, ustawodawca dodał nowe regulacje w ustawie Kodeks karny skarbowy. W jej treści został dodany art. 61a, który wprowadza spore rewolucje.

Art. 61a ustawy Kodeks karny skarbowy

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

Kara grzywny za korekty JPK_V7

Obecne stanowisko Ministerstwa Finansów wskazuje, że korekty związane z częścią ewidencyjną JPK_V7 będą zagrożone karą grzywny. Wynika to z faktu, iż w świetle przepisów stanowi on księgę podatkową, a ta prowadzona w sposób wadliwy zgodnie z wyżej przytoczonym § 61a kks podlega karze. Analogicznie należy interpretować korekty składane zarówno w zakresie części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej łącznie. Korekta obejmująca jedynie część deklaracyjną nie będzie wymagała złożenia czynnego żalu w celu uniknięcia kary finansowej.

Czynny żal można przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego. Rząd rekomenduje korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij–pismo–ogolne (do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym). 

Agnieszka L. (Dział Organizacji i
Zarządzania Noblesse)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *