Kiedy warto złożyć PIT-2 

PIT-2 to formularz, który zawiera wnioski i oświadczenia podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Co do zasady podatnicy, którzy poprzednio złożyli PIT-2, a ich sytuacja się nie zmieniła, nie muszą ponownie składać oświadczenia – zaliczki na podatek dochodowy będą u nich obliczane na dotychczasowych zasadach. Jeśli jednak sytuacja podatnika uległa zmianie lub rozpoczyna on pracę u danego pracodawcy, powinien postarać się złożyć oświadczenie przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w 2024 r.

Zmiany w czasokresie złożenia i wycofania formularza

Od 2023 r. PIT-2 mogą składać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz członkowie zarządu i menadżerowie na kontraktach. Kolejna zmiana to możliwość składania formularza w dowolnym momencie zatrudnienia – również w ciągu roku i w ten sam sposób można wycofać złożony wcześniej wniosek. Płatnik podatku powinien uwzględnić złożone oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono złożone.

Na całość formularza składają się:

  • oświadczenie podatnika w sprawie pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek,
  • oświadczenie podatnika w sprawie pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek składane innym płatnikom,
  • oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
  • oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień określonych w przepisach ustawy o PIT, tj. w sprawie ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów,
  • wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
  • wniosek podatnika o rezygnację ze stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów,
  • wniosek podatnika w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Od stycznia 2023 r. pracownicy bądź osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie czy umowa o dzieło) mają prawo złożyć PIT-2 u więcej niż jednego pracodawcy (płatnika), ale maksymalnie w trzech miejscach. Miesięczne odliczenie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł może być zatem podzielone maksymalnie na trzech płatników. Jeśli podatnik posiada dwa miejsca zatrudnienia, odliczenie u każdego z płatników może wynosić 150 zł, w przypadku trzech miejsc – 100 zł. Podatnik może również zdecydować o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek przez wybranego przez siebie płatnika w całości. W takiej sytuacji pozostali płatnicy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględniają kwoty zmniejszającej podatek.

PIT-2 także dla emerytów i rencistów

Również osoby, które mają przyznane prawo do emerytury lub renty mogą złożyć PIT-2 do organu rentowego lub do pracodawcy. Trzeba mieć na uwadze jednak fakt, zgodnie z którym organ rentowy ma dwa miesiące na uwzględnienie oświadczeń i wniosków złożonych przez podatnika. Ponadto podatnicy mają prawo podzielić kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy pracodawcę i organ rentowy. W takiej sytuacji każdy z płatników stosuje zmniejszenie w wysokości 150 zł. Jeśli pracujący emeryt (rencista) ma więcej niż jednego pracodawcę, może podzielić kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy trzech płatników – organ rentowy i dwóch pracodawców.

Jak zostało zauważone na początku, przepisy wskazują, że oświadczenie i wnioski zawarte w formularzu PIT-2, mające wpływ na obliczenie zaliczki, dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba, że odrębny przepis stanowi inaczej. Wyjątkiem jest wniosek składany w części J formularza pt. „Wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym”, który dotyczy konkretnego roku podatkowego. Dlatego jeśli podatnik chce, by płatnik nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy (np. w sytuacji, gdy wie, że jego dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku), powinien taki wniosek składać co roku przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *