Obowiązek stosowania e-doręczeń przesunięty na 1 października 2024 r.

Ostatni komunikat ministra cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. przesunął termin wprowadzenia obowiązku stosowania e-doręczeń dopiero na 1 października 2024 r.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej dotyczy m. in. organów administracji rządowej, jednostek budżetowych obsługujących te organy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów niepublicznych wpisanych do rejestru przedsiębiorców (o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z  20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym),a także wykonujących zawód adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych, notariuszy. Z kolei termin wdrożenia rozwiązań technicznych w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego został określony dla m. in. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Poza tym ustalony termin dodatkowo dotyczy dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja  nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *