Opłacenie składek ZUS za cały rok 2022 z góry mogło się opłacić – interpretacja indywidualna

Kto zapłacił składki ZUS w 2021 r. na poczet zobowiązań z 2022 r. – ten zyska. Jest pierwsza korzystna interpretacja w sprawie składek ZUS zapłaconych z góry za cały 2022 r. 


Wszyscy pamiętamy dezorientację, jaka towarzyszyła nam w ostatnich dniach grudnia 2021 r., kiedy to, każdy przedsiębiorca chciał zapłacić jak najwyższą kwotę ZUS (nawet na poczet całego 2022 r.), by móc odliczyć ją od podatku. Na tamten moment brak było jakichkolwiek wytycznych w sprawie. Aktualnie jednak już pojawiają się pierwsze interpretacje indywidualne. 
Jedną z nich jest interpretacja z 12 maja 2022 r., wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0112-KDIL2-2.4011.147.2022.3.WS. 

Stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W grudniu 2021 roku dokonał on zapłaty do ZUS, która miała pokryć całość składek społecznych (emerytalną, rentową i wypadkową) oraz składek zdrowotnych za okres pierwszych 10 miesięcy w 2022 roku.


Składki ZUS za 2022 r. zapłacone w 2021 r. – czy można odliczyć? 

Przedsiębiorca wystąpił z dwoma pytaniami dotyczącymi tego, czy ma prawo odliczyć w 2021 r. zapłacone z końcem grudnia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Konkretnie postawiono następujące pytania: czy prawidłowym będzie:

  • odliczenie od podatku za 2021 rok kwoty 7,75% z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku 2021 (włącznie z wypłatami z zysku), w przypadku podatnika rozliczającego się w 2022 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którego przychody w 2022 roku zmieszczą się pomiędzy 60 tys. a 300 tys. zł, a które opłacił jeszcze w grudniu 2021 roku te składki za pierwsze 10 miesięcy 2022 roku,
  • odliczenie od dochodu z działalności gospodarczej za 2021 rok zapłaconych jeszcze w grudniu 2021 roku składek na ubezpieczenie społeczne za siebie samego do ZUS za pierwsze 10 miesięcy 2022 roku?

Stanowisko organu podatkowego jest korzystne dla podatnika. Organ podatkowy potwierdza: przedsiębiorca ma prawo odliczyć zarówno przedpłacone składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składki na ubezpieczenia zdrowotne.  


W kwestii składki na ubezpieczenie zdrowotne organ podatkowy wskazał następująco: z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że dokonana przez Pana w grudniu 2021 r. zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za pierwsze 10 miesięcy 2022 r. jest zgodna z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Reasumując – może Pan odliczyć składkę zdrowotną zapłaconą za pierwszych 10 miesięcy roku 2022 od podatku za 2021 r. w wysokości kwoty 7,75 proc. z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.


W kwestii składki na ubezpieczenie społeczne organ podatkowy wskazał: stwierdzamy, że w Pana sprawie ma Pan prawo do odliczenia od dochodu z działalności gospodarczej za 2021 r. zapłaconych w grudniu 2021 r. składek na ubezpieczenie społeczne za pierwszych 10 miesięcy 2022 r.


Reasumując – może Pan odliczyć od dochodu za 2021 r. składki społeczne zapłacone w 2021 r. – zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – za pierwszych 10 miesięcy roku 2022.

Słowem, warto zacytować za polskim przysłowiem „kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana”.
 
Z praktycznych aspektów wskazanej interpretacji, należy wskazać, że jeżeli Państwo także podjęli ryzyko zapłacenia składek ZUS za cały 2022 rok, z góry w grudniu 2021 roku, to przysługuje Państwu prawo korekty złożonego zeznania rocznego za 2021 r. i w dalszej konsekwencji zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego.
Korektę zeznania należy złożyć dopiero w momencie, kiedy wiadomym będzie w jakiej części zapłacone w 2021 r. Składki zostały zaliczone na poczet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w jakiej na poczet Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. W wielu przypadkach będzie to wiadome dopiero pod koniec bieżącego roku. 

Strategia działania dla tych którzy podjęli ryzyko zapłaty składek w 2021 r.: 

  • należy przygotować dokumentację tj. dowody opłaty składek ZUS za 2022 r. w grudniu 2021 r. 
  • dokumentację wraz ze zleceniem zaksięgowania składek i zleceniem korekty zeznania należy złożyć w biurze rachunkowym,
  • warto omówić Państwa indywidualny przypadek; być może w Państwa sprawie sugerowane jest także wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie celem zabezpieczenia interesów podatnika. Kwestię tę należy przedyskutować z opiekunem księgowym, a w przypadku podjęcia decyzji o zasadności wystąpienia z wnioskiem o interpretację – zlecić jej przygotowanie doradcy podatkowemu.
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *