Pakiet E-commerce zmiany od 1 lipca 2021

kancelaria noblesse e commerce

 

Szanowni Państwo,

20 maja sejm uchwalił ustawę wprowadzającą do polskiego porządku prawnego regulacje unijne dotyczące dotyczące handlu elektronicznego i importu, zwanego potocznie pakietem e commerce. Choć ustawą nie zajął się jeszcze Senat należy zakładać, że wspomniane regulacje wejdą w życie w bardzo podobnym kształcie – jest to w gruncie rzeczy implementacja prawa unijnego. Wspomniane zmiany miały wejść w życie już w ubiegłym roku, jednak pandemia sprawiła, że ostateczny termin został odsunięty na 1 lipca 2021 r.

Skąd potrzeba dla prowadzenia na poziomie unijnym tego typu regulacji?

przede wszystkim wynika ona z konieczności uszczelnienia całego systemu VAT – przepisy zwalniające z VAT import towarów małej wartości w przesyłkach pocztowych, czyniły VAT praktycznie nieściągalnym (nadawcy przesyłek deklarowali zaniżoną wartość unikając płacenia podatku).

Na czym polegają zmiany?

wprowadzone zostaną pojęcia WSTO oraz SOTI powstaną nowe procedury dotyczące rozliczenia podatku od tychże. Zniesione zostanie zwolnienie z VAT dla importu przesyłek o wartości do 22 euro.

Czym jest WSTO?

WSTO to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość. Zastąpi ona w tym zakresie dostawę wysyłkową z terytorium kraju (czyli przez polskiego podatnika na rzecz unijnego niepodatnika VAT bądź podmiot nierozliczający WNT) oraz dostawę wysyłkową na terytorium kraju (czyli dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz polskiego niepodatnika bądź podmiot niezobowiązany do rozliczania WNT w kraju). Zakres podmiotowy regulacji nie ulegnie więc zmianie – nadal będzie do transakcja pomiędzy w/w podmiotami, nie będzie już jednak rozróżnienia ze względu na ich siedziby/miejsce zamieszkania.

Na czym polega różnica pomiędzy sprzedażą wysyłkową z/na terytorium kraju a WSTO?

W wypadku sprzedaży wysyłkowej miejscem opodatkowania było terytorium kraju (nadawcy), przy czym każde z Państw miało możliwość ustalenia określonego limitu po którego przekroczeniu dostawa była opodatkowana w miejscu siedziby/ zamieszkania (odbiorcy). Nadawca mógł również zrezygnować z opodatkowania w kraju wysyłki i opodatkować sprzedaż w całości w Państwie docelowym. W obu wypadkach konieczna byłą rejestracja w Państwie odbiorcy i rozliczanie VAT według prawa danego Państwa. W skrajnych przypadkach, kiedy sprzedaż dokonywana była na rzecz podmiotów z siedzibą/miejscem zamieszkania w różnych Państwach UE, konieczna była rejestracja dla celów VAT w każdym z tych krajów z osobna.

W odniesieniu do WSTO – nie będzie już możliwość ustalania przez Państwa członkowskie odrębnych limitów – limit na poziomie unijnym zostanie ujednolicony do poziomu 10.000 EUR dla każdego Państwa. Po jego przekroczeniu konieczne będzie zarejestrowanie na potrzeby VAT w danym Państwie członkowskim ALBO (i tu istotne novum) rozliczenia VAT poprzez procedurę OSS (one stop shop).

Czym jest procedura OSS?

Procedura OSS umożliwiać będzie po dokonaniu wcześniejszej rejestracji, rozliczenia podatku od WSTO w jednym Państwie członkowskim. Przykładowo – polski podatnik będzie mógł zarejestrować się w ramach procedury OSS także w Polsce i w Polsce rozliczał będzie cały VAT od WSTO niezależnie od tego do ilu Państwa członkowskich prowadzone będą dostawy. Procedury rejestracji dotyczyć będą regulacje art. 29p ustawy o VAT.

Nowe obowiązki

podatnicy zobowiązani zostaną do prowadzenia ewidencji dostaw dokonywanych dla poszczególnych Państw (określenie limitu 10.000 EUR) oraz gromadzenie dowodów potwierdzających dokonanie WSTO.

Pierwszego z nich prawdopodobnie da się uniknąć, decydując się od razu na rozliczanie w ramach OSS.

Wyłączenia:

WSTO nie stosuje się w odniesieniu do kilku grup towarów, a mianowicie w stosunku do: (i) nowych środków transportu, (ii) towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, (iii) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych – jednak tylko wówczas, gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT

Nowa definicja dla przesyłek importowych – SOTI

SOTI – czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych dotyczy sprzedaży towarów z państwa trzeciego na rzecz unijnych konsumentów i wiąże się bezpośrednio z likwidacją zwolnienia dla przesyłek importowanych o małej wartości. Dla zaistnienia SOTI konieczne jest ażeby towary w momencie sprzedaży znajdowały się poza terytorium UE. Jeżeli towary znajdują się w na terytorium UE – będziemy mieli do czynienia z WSTO.

Nowa procedura dla przesyłek importowanych o wartości do 150 EUR – IOSS

Tak jak w wypadku WSTO, rozliczenie VAT związane będzie ze specjalną procedurą – Import one stop shop. Nadmienić należy, że procedura ta będzie mogła mieć zastosowanie jedynie do przesyłek o wartości 150 EUR. Powyżej tej wartości obowiązywać będzie tradycyjna procedura importowa. W IOSS przyjmuje się, że opodatkowaniu podlega jedynie dostawa na terytorium UE – sam import będzie więc zwolniony z VAT. Procedura IOSS będzie miała charakter fakultatywny.

Opodatkowanie przesyłek importowanych

Jeżeli sprzedawca nie zdecyduje się na opodatkowanie w ramach IOSS, opodatkowanie będzie mogło odbyć się na dwa sposoby: albo przez podmiot dokonujący zgłoszenia celnego (np kurier), albo tradycyjną procedurą importową.

Zachęcam do zadawania pytań – zbierzemy je wszystkie razem i udostępnimy odpowiedzi dla wszystkich Państwa

Pozdrowienia

 

Dodaj komentarz