POLSKI ŁAD – samochód służbowy w celach prywatnych

Od nowego roku pracownik zapłaci wyższy podatek za używanie samochodu służbowego

03.12.2021

Pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Wartość pieniężna tego świadczenia od 2022 r. będzie ustalana w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

  • o mocy silnika do 60 kW,
  • stanowiących pojazd elektryczny wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,
  • stanowiących pojazd napędzany wodorem wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

Porównanie 2021/2022

20212022Wysokość przychodu
Pojemność samochoduMoc silnika
elektryczny lub napędzany wodorem250 zł
do 1600 cm3do 60 kW250 zł
powyżej 1600 cm3powyżej 60 kW400 zł

Zmiana ta spowoduje, że w przypadku większości pracowników przychód ustalany będzie od wyższej kwoty ryczałtu (400 zł zamiast dotychczasowych 250 zł), gdyż moc silnika do 60 kW posiada obecnie mało aut używanych w przedsiębiorstwach.

Wskazówka
Aby ustalić, ile koni mechanicznych będzie mógł mieć pojazd, aby skorzystać z niższego ryczałtu, należy pomnożyć 60 kW przez współczynnik 1,36, wskutek czego otrzymujemy ok. 82 koni mechanicznych.

 Jeżeli:

  • samochód służbowy będzie wykorzystywany do celów prywatnych tylko przez część miesiąca wartość świadczenia za każdy dzień ustala się w wysokości 1/30 kwoty przychodu,
  • świadczenie przysługujące pracownikowi będzie częściowo odpłatne, to przychodem będzie różnica pomiędzy ustaloną wartością przychodów a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.
Ważne!
Ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy - jako właściciel samochodu - musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym (interpretacja ogólna Ministra Finansów z 11.09.2020 r., DD3.8201.1.2020).

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) – w wersji obowiązującej od 1.01.2022 r.

 Stan prawny aktualny na dzień 3.12.2021 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *