Postępowanie podatkowe

Prowadzisz firmę w Poznaniu i już wiesz, że czeka Cię postępowanie podatkowe bądź kontrola podatkowa?Jeśli tak, zainwestuj w doradztwo podatkowe świadczone przez kancelarię Noblesse, która będzie Cię reprezentować przed organami skarbowymi. Wszystko po to, byś w toku kontroli czy postępowania podatkowego znał swoje prawa i wiedział, czego możesz się spodziewać.

Postępowanie podatkowe
– co to jest?

Postępowanie podatkowe to procedura wszczynana przez urząd skarbowy w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego danego przedsiębiorcy. Warto wiedzieć, że jeśli już prowadzone jest przeciwko nam tego typu postępowanie, to prawdopodobnie organ podatkowy wykrył jakieś nieprawidłowości w toku kontroli podatkowej i chce dokładniej zweryfikować stan faktyczny.

Postępowanie Podatkowe Warszawa

Etapy postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe można podzielić na kilka faz:

 • wszczęcie procedury na wniosek lub z urzędu
 • postępowanie dowodowe, wyjaśniające w którym jako przedsiębiorca masz prawo brać czynny udział
 • ustalenie wysokości obowiązku podatkowego
 • wydanie decyzji
 • ewentualne postępowanie odwoławcze

Bieżące doradztwo podatkowe obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie opinii podatkowych – w zakresie przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo podatkowe w zakresie cen transferowych, przekształceń podmiotów– podziały i łączenia spółek nie mają przed nami tajemnic
 • planowanie – pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu długofalowej polityki podatkowej firmy
 • informowanie klienta o zmianach w przepisach podatkowych – mających wpływ na jego działalność gospodarczą
 • indywidualne lub grupowe szkolenia – w zakresie prawa podatkowego
 • optymalizację podatkową – dla firm
 • audyt podatkowy i postępowanie podatkowe, w ramach którego będziemy Cię reprezentować

Przebieg postępowania podatkowego

Celem postępowania dowodowego jako pierwszego etapu postępowania podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego. Jeżeli w toku kontroli podatkowej organ podatkowy uzyskał podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, teraz musi je zweryfikować. Jako podatnicy pamiętajmy, że organ podatkowy obowiązują określone zasady postępowania podatkowego. Dlatego też mamy prawo brać czynny udział w postępowaniu – składać wnioski dowodowe o sporządzenie opinii przez biegłego, przeprowadzenie dowodu z oględzin dokumentu czy przesłuchanie świadka. Po zbadaniu stanu faktycznego organ podatkowy w formie decyzji określa wysokość obowiązku podatkowego.

Postępowanie podatkowe – w czym pomoże Ci kancelaria Noblesse z Poznania?

Obawiasz się, że Twój portfel nie najlepiej zniesie inwestycję w outsourcing usług księgowych? Zapewniamy, że wcale nie musi tak być. Ponieważ rozumiemy potrzeby naszych klientów i wiemy, jak trudno prowadzić własną firmę na konkurencyjnym rynku, cennik naszych usług księgowych dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zakresu wsparcia dla danego przedsiębiorcy. Dzięki temu zarówno Twoja, jak i nasza firma zajmie się tym, w czym czuje się najlepiej i w czym ma największe doświadczenie i bogatą wiedzę. Z biurem rachunkowym Noblesse z Poznania nie będziesz musiał ponosić kosztów związanych z tworzeniem kolejnego etatu ani szkoleniem księgowego. Bo księgowość w naszych rękach to gwarancja sukcesu dla przedsiębiorców ze Starego Miasta, Centrum, Naramowic, Piątkowa, Sołacza, Winograd, Rataj, Podolan, Wildy, Nowego Miasta, Jeżyc, Dębca, Grunwaldu, Łazarza, Górczyna i nie tylko.

Sprawdź też:

Zadzwoń
Nawigacja