TARCZA 7.0 w Biurze Rachunkowym Noblesse w Poznaniu.

Szanowni Państwo,

opracowano i powoli przystępuje się do wdrożenia tzw tarczy antykryzysowej 7.0, której przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r. W odróżnieniu od 6 poprzednich obecna wersja ma formę jedynie rozporządzenia i właściwiej byłoby ją nazywać tarczą 6.1. Wprowadza ona bowiem nowe postanowienia do ustawy covidowej z 2 marca w jej aktualnej wersji. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia dostępności niektórych instrumentów (więcej kodów PKD) i złagodzenia wymogów. (możliwość porównania miesiąca do miesiąca poprzedzającego lub fakultatywnie do analogicznego miesiąca roku poprzedniego)

Następujące zmiany:

W zakresie dofinansowania z FGŚP do miejsc pracy (art. 15gga ustawy covidowej z 2marca)

1. Rozszerza się wsparcie o podmioty z działalnością przeważającą: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z

2. W zakresie spadku obrotów nie ma w tym zakresie zmian: porównujemy jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku i porównujemy do miesiąca poprzedzającego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

W zakresie ponownego świadczenia postojowego (w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza)

1. Dla podmiotów prowadzących działalność:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B
,
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej
w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z

2. Porównujemy przychód z jednego z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem roku poprzedniego (spadek 40%). Czyli mogą niego skorzystać także firmy utworzone w roku 2020.  Firma musiała jednak istnieć na dzień 30 listopada 2020 r.

W zakresie dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności (art. 15zze4):

1. Dla podmiotów prowadzących działalność przeważającą w zakresie:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A,
79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10
.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na
udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub
realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

2. Porównujemy spadek obrotów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Firma musiała prowadzić działalność na dzień 30 listopada.

3. Wnioski składamy do 31 marca 2021 r.

W zakresie zwolnienia ze składek ZUS (art. 31zo-31zx)

1. Dla podmiotów prowadzących działalność przeważającą w zakresie:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 2) 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

2. Wymóg 40% spadku obrotów – porównujemy jeden z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

3. Zwolnienie dotyczy okresu grudzień – styczeń bądź tylko stycznia.

4. Wnioski składamy do 31 marca 2021 r. Jeżeli mamy obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej, musimy ją złożyć do 28 lutego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *