Tarcza Branżowa

Tarcza Branżowa  – Kto może ubiegać się o wsparcie i na jaki rodzaj pomocy może liczyć?

26 października do Sejmu wpłynął  projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. branżowa tarcza antykryzysowa. Wsparcie dla przedsiębiorców zawarte w projekcie ustawy obejmuje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe oraz dotacje dla mikrofirm w wys. 5 tys. zł i  dedykowane jest przedsiębiorcom z branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej oraz fizjoterapeutycznej, a także sprzedaży detalicznej. Przyznanie poszczególnych form wsparcia dla przedsiębiorców uzależnione jest od dominującego kodu PKD oraz spadku obrotów.

  • Zwolnienie ze składek ZUS

    W projekcie ustawy znalazło się zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz FEP za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Warunkami uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r.,  zgłoszenie jako płatnika składek do dnia 30 czerwca 2020 r.  oraz wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie roku poprzedniego.
Wniosek do ZUS można złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego.

Kody PKD, które kwalifikują do zwolnienia ze składek ZUS:

  • Świadczenie postojowe

    Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego, dodatkowego świadczenia postojowego dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie w październiku lub listopadzie 2020 r. przychodu z działalności  niższego o co najmniej 40 %, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie roku poprzedniego.

Kody PKD, które kwalifikują do świadczenia postojowego:

Ponadto przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią, występujący w roli płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za pracowników (PIT-4) będą mieli odroczoną płatność zaliczek  pobranych od  pracowników.
Wpłata zaliczek za październik, listopad, grudzień będzie przesunięta o pół roku.


Oprócz tego dodatkowo wydłużona zostaje możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocy. Przedsiębiorstwa, które dotychczas nie spełniły warunków, a dopiero teraz  odczuły pogorszenie sytuacji finansowej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczki oraz świadczenia postojowego –  będą miały na to czas do 30 czerwca 2021.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *