TAX ALERT – od 7 lipca działa e-US

Od 7 lipca działa E-US, czyli serwis informacyjno-transakcyjny e-Urząd Skarbowy. e-US  to serwis, w którym, według założeń KAS, podatnicy szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7. Sprawdziliśmy dla Państwa, jak to działa.

Platforma umożliwia zarówno załatwienie spraw z kręgu finansów osobistych, jak i z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Na platformie znajdziemy zarówno wykaz otrzymanych mandatów, jak i wszystkie akty notarialne, złożymy podania o wydanie zaświadczenia, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, wyślemy za pośrednictwem platformy czynny żal.  

Do e-Urzędu Skarbowego można się zalogować na trzy sposoby:

 • przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna),
 • przez aplikację mObywatel,
 • danymi podatkowymi – autoryzującymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Pod login.gov.pl kryje się kilka możliwości logowania. Tu można zalogować się za pomocą profilu zaufanego, aplikacji e-dowód, a także przez bankowość elektroniczną.

Co można zobaczyć po zalogowaniu do serwisu?

Po zalogowaniu do e-Urząd Skarbowy podatnicy mogą przede wszystkim przeglądać  dokumenty dotyczące spraw finansowych i majątkowych. 
To, co może być prawdziwą ciekawostką, to fakt, że w e-US znajdziecie Państwo akty notarialne. W tym momencie wyjaśniamy, że urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o tym, jakie nieruchomości: domy, mieszkania, grunty, Państwo posiadają. Wynika to z faktu, że na notariuszach ciąży obowiązek przekazywania organom podatkowym:

 • aktów notarialnych,
 • zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • europejskich poświadczeń spadkowych.

W e-Urzędzie Skarbowym znajdują się też zeznania podatkowe podatnika oraz dokumenty źródłowe tj. PIT-11, PIT-40. Tu także mogą Państwo sprawdzić termin zwrotu podatku wynikającego ze złożonego zeznania. 

Jakie sprawy można załatwić  w e-Urzędzie Skarbowym?

Elektronicznie złożymy:

 • wniosek o zaświadczenie o dochodach. Według danych udostępnionych na stronie podatki.gov.pl, zaświadczenie o dochodach będzie wydawane w kilka minut. Sprawdziliśmy – istotnie tak jest.

Przykład: Przedsiębiorca rozlicza się w formie podatku liniowego z prowadzonej działalności gospodarczej, a także uzyskuje przychody w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. Za rok podatkowy złożył dwa zeznania:

 • PIT-36L z działalności gospodarczej,
 • PIT-37 – z tytułu dochodów z umowy zlecenie.

Urząd wyda jedno zaświadczenie, wskazując dane (sumę) z rozliczeń  podatkowych za dany rok. W zaświadczeniu wskazana będzie łącznie:

 • suma dochodów z obu tytułów za rok podatkowy,
 • suma podatku należnego z obu tytułów za rok podatkowy.

Zaświadczenie w treści nie będzie wskazywało odrębnie dochodu z działalności a odrębnie dochodu z umów zlecenie. 

W e-Urzędzie Skarbowym możemy także złożyć:

 • wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu i składkach,
 • wniosek o stwierdzenie nadpłaty – formularz na podstawie, którego urząd zwraca nadpłacony podatek,
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań – formularz umożliwiający zaliczenie przysługującej nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych. 
Ważne!
Zwracamy Państwa uwagę, że taki wniosek może też złożyć także biuro rachunkowe dla Państwa. Może to mieć miejsce na rzecz podatników VAT, którzy mają nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Nadwyżkę tę można przeksięgować na dowolny podatek dochodowy: podatek dochodowy na zasadach ogólnych, podatek liniowy czy zryczałtowany podatek dochodowy. Dane dotyczące przeksięgowania wskazuje się w części deklaracyjnej pliku JPK składanego przez biuro. 

 E- Urząd Skarbowy pozwala także na złożenie:

 • wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty np. jeśli błędnie Państwo oznaczą przelew i urząd skarbowy nie jest w stanie go prawidłowo zaksięgować, 
 • czynnego żalu, czyli zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, 
 • a także zawiadomienia ZAW-NR.

Przypominamy!

W sytuacji, gdy wartość transakcji między przedsiębiorcami przekracza 15 tys. zł brutto, płatność obowiązkowo powinna być zrealizowana z wykorzystaniem rachunku płatniczego. Od 1 stycznia 2023 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8 tys. zł. Jeżeli fakturę powyżej 15 tys. zł wystawił czynny podatnik VAT, to płatność należy zrealizować na rachunek bankowy, który figuruje w tzw. białej liście. https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Realizując przelew, zalecane jest uprzednie zweryfikowanie, czy konto, które kontrahent wskazał na fakturze figuruje na białej liście. Jeżeli rachunek nie figuruje, rekomendujemy, by skontaktować się z kontrahentem i wyjaśnić przyczynę braku danych o rachunku w wykazie urzędowym. 

Jeżeli jednak w wyniku nieuwagi, dokonacie Państwo zapłaty należności, wskazanej na fakturze wystawionej przez kontrahenta, który na dzień wykonania płatności nie figurował w wykazie podmiotów VAT lub na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, należy o tym niezwłocznie powiadomić urząd skarbowy. Służy do tego właśnie druk ZAW-NR. 

Złożenie formularza pozwala:

 • zaliczyć wydatek uregulowany z naruszeniem prawa do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT,
 • uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.

Co do zasady, ZAW-NR należy złożyć w ciągu 7 dni. Jednak w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, termin na złożenie ZAW-NR wynosi 14 dni od daty zlecenia przelewu. 
Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego jest dobrowolne.

Niniejsza korespondencja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *