TAX ALERT! – Zmiany dla podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt

Nowelizacja Polskiego Ładu wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku. Jakie zmiany dla osób rozliczających się na ryczałcie?

  • Możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 według skali podatkowej
  • Możliwość rezygnacji z ryczałtu od lipca 2022 roku i przejście na skalę podatkową
  • Zmiana terminów zapłaty ryczałtu
  • Zmiana terminu składania zeznania rocznego
  • Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od przychodów

Możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 według skali podatkowej

Przedsiębiorca, który w roku 2022 korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będzie miał możliwość wybrania opodatkowania działalności gospodarczej według skali podatkowej.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali na rok 2022 opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą podatek, w zależności od tego jakiego rodzaju przychody osiągają. Stawki podatku wynoszą od 2 do nawet 17 proc.

Z uwagi na zmiany w skali podatkowej w trakcie roku (zmiana z 17 na 12 proc. stawki PIT, likwidacja ulgi dla klasy średniej) ustawodawca postanowił, że przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt, będą mieli możliwość wybrania opodatkowania działalności według skali podatkowej. Wybór ten dokonają po zakończonym 2022 r.

Przedsiębiorca, będzie zobowiązany w terminie do końca kwietnia 2023 roku (z uwagi na fakt, iż wypada to w niedzielę, to termin upływa 2 maja 2023 roku – pierwszy dzień roboczy) wybrać, czy chce opodatkować swoją działalność na zasadach ryczałtu, czy na zasadach skali podatkowej. Przedsiębiorca nie będzie miał jednak możliwości wybrania opodatkowania ryczałtem, jeśli wybrał skalę. Wybór opodatkowania działa tylko w jedną stronę.

Na co zwrócić uwagę?

Przeliczenie zeznania rocznego będzie dotyczyło tylko 2022 r.

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał także w 2023 r. wybrać opodatkowanie na zasadach skali podatkowej, to musi dokonać zmiany formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym posiada pierwszy przychód.

Przykład:

Przedsiębiorca uzyska przychód w styczniu 2023 r. Aby wybrać opodatkowanie według skali podatkowej, zamiast dotychczasowego ryczałtu, konieczne jest dokonanie zmiany w CEIDG do 20 lutego 2023 roku.

Konieczne będzie wykazanie w zeznaniu PIT-36 zaliczek płaconych w roku 2022 na ryczałcie. Zaliczki te będą rozliczone na poczet zeznania PIT-36.

Konieczne będzie wyliczenie składki zdrowotnej przy skali podatkowej. Przedsiębiorca na skali podatkowej płaci składkę w wysokości 9 proc. dochodu, natomiast na ryczałcie płacił odpowiednio dla pierwszej grupy (przychód w roku do 60 tys. zł) 335,94 zł miesięcznie, dla drugiej grupy (przychód od 60 tys. do 300 tys. zł) 559,89 zł miesięcznie, dla trzeciej grupy (przychód w roku powyżej 300 tys. zł) 1007,81 zł miesięcznie. Różnica w kwocie składki zdrowotnej powinna być brana pod uwagę podczas podejmowania decyzji przy zmianie formy opodatkowania.

Konieczne będzie sporządzenie remanentów, zaprowadzenie księgi przychodów i rozchodów. To jest dodatkowa praca dla księgowych i biur rachunkowych.

Uwaga!
Jeśli przedsiębiorca zostawi analizy na koniec kwietnia i dojdzie do wniosku, że skala generalnie będzie dla niego korzystniejsza także w 2023 roku, może już nie zdążyć ze zmianą formy opodatkowania. Termin na dokonanie zmiany upłynie w większości przypadków 20 lutego 2023 (po osiągnięciu przychodów w styczniu 2023). Nie zostawiajmy więc analiz na koniec kwietnia!

Ważne! W przypadku prowadzenia spółki opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zawiadomienie o wyborze skali podatkowej za 2022 r. dokonują wszyscy wspólnicy.

Możliwość rezygnacji z ryczałtu od lipca 2022 roku i przejście na skalę podatkową

Przedsiębiorca w terminie do 22 sierpnia 2022 roku może złożyć zawiadomienie o rezygnacji od 1 lipca 2022 z opodatkowania działalności na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz skali podatkowej.  Nie ma żadnego obowiązującego wzoru takiego oświadczenia. Powinno z niego wynikać jedynie, że podatnik rezygnuje od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku z opodatkowania ryczałtem na rzecz skali podatkowej. Oświadczenie składa się pisemnie do naczelnika urzędu skarbowego.

Ważne!
Decyzja ta jest zmianą formy opodatkowania, a zatem jeśli przedsiębiorca w roku 2023 będzie chciał ponownie wrócić do ryczałtu będzie musiał dokonać wyboru do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska pierwszy przychód.

Na co zwrócić uwagę?

Za 2022 r. przedsiębiorca będzie miał dwa PIT-y, jeden dla ryczałtu, a drugi dla skali podatkowej.

Przedsiębiorca za pół roku będzie miał prowadzoną ewidencję przychodów, a za drugie pół roku księgę przychodów i rozchodów.

Od lipca 2022 r. będzie płacił składki zdrowotne według na zasadach dotyczących skali podatkowej, czyli 9 proc. dochodu z działalności gospodarczej.

Zmiana terminów zapłaty ryczałtu

W odniesieniu z kolei do płatności podatku, ulega skróceniu czas zapłaty za grudzień lub IV kwartał roku. Nowy termin zapłaty upływać będzie 20 stycznia. Za rok 2022 jeszcze nadal obowiązuje dotychczasowy termin zapłaty – 28.02.2023 roku.

Zmiana terminów składania deklaracji

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie zasada, że termin na składanie PIT-28 dla osób rozliczających się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych upływać będzie 30 kwietnia kolejnego roku. Podatnicy będą więc mieli więcej czasu na składanie zeznań rocznych.

Odliczenie składek zdrowotnych

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne od przychodu w wysokości 50 proc. zapłaconych składek.

Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na umożliwienie odliczenia zapłaconych składek w okresie od stycznia do czerwca w rozliczeniach za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

Już przy obliczaniu ryczałtu za czerwiec 2022 r. można pomniejszyć przychód za czerwiec o połowę składek zdrowotnych zapłaconych za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2022 r.

Ważne!
W przypadku, kiedy przedsiębiorca stosuje różne stawki podatku np. 8,5 proc. oraz 17 proc., wtedy w odliczeniach stosuje się proporcję. Proporcja odliczenia zapłaconej składki sprawdzana będzie co miesiąc i odliczenie od przychodów dokonywane w oparciu o nią.

Podstawa prawna:

Zwiń

 
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *