UMOWY O DZIEŁO 2021

Przepisy Tarczy antykryzysowej nałożyły obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umowach o dzieło zawieranych od 2021 roku. Na mocy przepisów ustawy ZUS zobligowany jest do prowadzenia ewidencji zawieranych umów o dzieło. Osoba zlecająca dzieło zawiadamia ZUS o zawarciu takiej umowy.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać za pomocą nowego formularza RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem,
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania do ZUS w zakresie zawarcia umowy o dzieło?

Płatnika składek lub osoby fizycznej, która zleca wykonanie dzieła (zawarcie z wykonawcą dzieła umowy o dzieło) począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Jeśli jednak:

 • Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.
 • Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

 • zawrzesz z własnym pracownikiem,
 • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
 • zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W jaki sposób należy przekazać do ZUS informacje  o zawartych umowach o dzieło?

Na formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz ten można sporządzić i złożyć drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ( ZUS PUE) Instrukcje w tym zakresie można znaleźć bezpośrednio na stronie ZUS:

Formularz RUD jest też dostępny w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Taki formularz wówczas można przesłać do ZUS w wersji papierowej.

Jakie dane musi zawierać formularz RUD?

 • w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
 • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
 • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.
 • W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu  umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy wypełnić odrębny formularz RUD.

Jaki jest termin na poinformowanie ZUS o zawartych umowach?

Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło (dotyczy umów o dzieło zawieranych po 01 stycznia 2021 roku).

Agnieszka L. (Dział Organizacji i
Zarządzania Noblesse)

#blog #noblessekancelaria #biurorachunkowepoznań #biurorachunkowenoblesse #księgowypoznań #doradcapodatkowypoznań #ksiegowapoznań #ksiegowośćpoznań #usługiksięgowepoznań #usługirachunkowepoznań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *