Zerowy PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 roku część Polaków, która nie osiągnęła 26. roku życia, będzie zarabiać więcej. Co jednak trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, by dotyczył nas zerowy PIT? Zgodnie z założeniami rządu PIT zerowy ma być zachętą dla Polaków, by pozostali w kraju, zamiast wyjeżdżać za granicę w celu uzyskania wyższych zarobków. Zwolnienie z podatku dochodowego nie dotyczy jednak wszystkich. Jeśli chcesz wiedzieć, co zrobić, by zarabiać więcej już w tym roku, przeczytaj nasz kompleksowy poradnik.

Kogo obejmuje zerowy PIT?

Zerowy PIT dla młodych to wynik nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca. Na mocy nowych przepisów 1 sierpnia wszedł w życie tzw. zerowy PIT dla młodych. Jest to zwolnienie z podatku dochodowego, obejmujące kwoty wynagrodzeń, które uzyskują osoby do momentu ukończenia 26. roku życia. Ustawa przewiduje jednak dodatkowe warunki związane ze zwolnieniem. Przede wszystkim zwolnione z opodatkowania są:

 • dochody nieprzekraczające kwoty 85 528,00 złotych rocznie;
 • dochody otrzymywane z umów o pracę (także nakładczą i spółdzielczą), ze stosunku służbowego oraz umowy zlecenia

Tym samym opodatkowane na dotychczasowych zasadach będą:

 • dochody z umów o dzieło,
 • dochody młodych przedsiębiorców,
 • świadczenia socjalne, macierzyńskie,
 • odszkodowania z tytułu skrócenia czasu wypowiedzenia oraz nieprawidłowego rozwiązania stosunku pracy,
 • niektóre stypendia i środki alimentacyjne,
 • wynagrodzenia z tytułu studenckich umów stażowych i umów o praktyki absolwenckie.

Nie ma znaczenia, ile umów o pracę lub zlecenia podpisała dana osoba – obowiązuje jedynie limit uzyskiwanych dochodów ze wszystkich umów.

Zerowy PIT dla młodych w 2019 roku

Ponieważ ustawa wprowadzająca PIT zerowy wchodzi w życie w trakcie trwania roku, do grudnia 2019 zwolnienie z PIT będzie wyglądało inaczej niż w 2020 roku. Przede wszystkim:

 • limit dochodów, które nie będą opodatkowane, wynosi 35 636,67 (5/12 z 85 528,00),
 • zwolnienie z PIT w 2019 roku nie jest dorozumiane – by pracodawca lub zleceniodawca (płatnik) nie pobierał zaliczki na podatek dochodowy, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie – jego wzór można znaleźć w internecie; jeśli tego nie zrobimy, to kwoty pobrane jako zaliczki zostaną nam zwrócone dopiero po rozliczeniu PIT za 2019 rok. Od stycznia 2020 roku zaliczki nie będą pobierane automatycznie.

Warto podkreślić, że ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019, dlatego obejmie także wynagrodzenie za lipiec, pod warunkiem, że otrzymaliśmy je do dyspozycji 1 sierpnia lub później.

Kto i ile zyska na zerowym PIT dla młodych?

Zerowy PIT dla młodych w żaden sposób nie wpłynie na finanse pracodawców – kwota na zaliczki na podatek dochodowy, którą dotychczas odprowadzali na konto Urzędu Skarbowego, trafi do pracownika lub zleceniobiorcy. Najwięcej zyskają studenci współpracujący z firmami na podstawie umów zlecenia – dla nich kwota brutto będzie jednocześnie kwotą wypłacaną na konto. Z kolei pracownicy na etatach zyskają od 125 do nieco ponad 500 złotych miesięcznie, ponieważ w ich przypadku wciąż będą odprowadzane składki ubezpieczeniowe (rentowe i emerytalne) oraz zdrowotne.

Zerowy PIT a zeznanie podatkowe – kto musi je wypełnić?

W 2019 roku PIT będą musieli złożyć wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy – wszystko dlatego, że dochody uzyskane do 31 lipca 2019 podlegają opodatkowaniu bez żadnych zmian. Od 2020 roku zobowiązani do składania rocznego zeznania będą:

 • osoby do 26. roku życia, jeśli uzyskały dochody wyższe niż 85 528 złotych w ciągu roku (będą wykazywać jedynie dochody stanowiące nadwyżkę ponad tę kwotę),
 • osoby, które w danym roku podatkowym ukończyły 26 lat (w stosunku do dochodów uzyskanych po ukończeniu 26. roku życia).

Tym samym pracownicy i zleceniobiorcy, którzy uzyskają w danym roku dochody nieprzekraczające 85 528 złotych, nie będą od 2020 roku wypełniać zeznania podatkowego.

Z kolei pracodawca i zleceniodawca, jako płatnicy, muszą wykazać w formularzu PIT-11 wszystkie wypłacone kwoty, również te, które nie podlegają opodatkowaniu w związku z zerowym PIT dla osób do 26. roku życia. Największe obciążenie po zmianach spada właśnie na płatników – to oni muszą pamiętać o przelewaniu wyższych kwot na konta pracowników i obliczać nową wysokość wynagrodzeń. Jeśli chcesz, by takie obliczenia wykonali profesjonaliści, zainwestuj w kadry i płace oraz usługi księgowe, które świadczy przedsiębiorcom biuro rachunkowe w Poznaniu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *