Zmiany w amortyzacji budynków i budowli od 2024 roku

 • Sejm, po uwzględnieniu poprawek Senatu, uchwalił projekt ustawy wprowadzający zmiany w zakresie amortyzacji budynków i budowli mieszkalnych w niektórych gminach – projekt został przekazany Prezydentowi do podpisu.
 • Wprowadzane zmiany zakładają istotne skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli mieszkalnych z obecnych 40 lat do zaledwie 5 lub 10 lat, w zależności od stopnia bezrobocia na poziomie powiatu.
 • Zgodnie z przyjętymi zmianami, prawo do ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy samodzielnie wyprodukowali określone środki trwałe.
 • Środki trwałe muszą znajdować się w gminie, która jest częścią powiatu o stopie bezrobocia wynoszącej co najmniej 120% średniej krajowej, a zarazem ma wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca niższy niż 100% wskaźnika dla wszystkich gmin.
 • Dla nieruchomości w powiatach z stopą bezrobocia powyżej 170% średniej krajowej, okres amortyzacji wynosi przynajmniej 5 lat. Natomiast, w przypadku stopnia bezrobocia między 120% a 170% średniej krajowej, okres amortyzacji wynosi 10 lat.
 • Nowe przepisy znajdą zastosowanie dla środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, w przypadku których po dniu 31 grudnia 2023 r.:
  • nastąpiło uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę albo
  • upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo
  • wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo nastąpiło wprowadzenie po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

ETAP PRAC: Ustawę przekazano Prezydentowi

PLANOWANA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 1 stycznia 2024 r.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3129

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *