Zmiany w świadectwach pracy od 23 maja.

23 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Obejmują one rozszerzenie treści dokumentu o informacje dotyczące wykorzystanego urlopu opiekuńczego, zwolnienia z powodu siły wyższej oraz liczbie przepracowanych dni pracy zdalnej okazjonalnej. 

Zmiany są wynikiem wejścia w życie dwóch nowelizacji kodeksu pracy, w ramach których:

  • 7 kwietnia 2023 r. pojawiła się możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej,
  • z kolei od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą wnioskować o udzielenie i wykorzystywać urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Urlop opiekuńczy przysługuje na wniosek pracownika

w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Wymiar tego urlopu wynosi 5 dni w roku kalendarzowym. Za czas tego urlopu pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia. 

W par. 2 rozporządzenia określającym katalog informacji zamieszczanych w świadectwie pojawiły się odniesienia do tych właśnie trzech uprawnień. Pracodawca będzie podawać informacje dotyczące:

  • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148(1) par. 1 kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
  • urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
  • liczby dni pracy zdalnej, przewidzianej w  67(33) par. 1 kodeksu pracy, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Niniejsza informacjacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *